Resources

Yamabiko_Taiko_Handbook

 


Song Notation

Buchiawase

Dokokara :composed and taught by Yuta Kato

Hiryu Sandan Gaeshi: composed by Daihachi Oguchi; taught by Art Lee

Isami Goma: composed by Daihachi Oguchi

Kasabayashi: composed by Kaoru Watanabe

Matsuri Taiko

Ogi Matsuri

Raku

Taiko Bayashi (taiko)
Taiko Bayashi(fue)

Tamaire

Tombane

Umi No Taiko: composed by Dengakuza

Yatai Bayashi

%d bloggers like this: